Alcohol 70% spray

3,95

Orphi

Artikelnummer: 8711407672906 Categorie:

Beschrijving

Orphi Chloorhexidine 0.5%/Alcohol 70% spray

Oplosmiddel

Samenstelling
Ethanol, Aqua, Chloorhexidine digluconaat

Waarschuwing
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.
Verwijderd houden van vonken, open vuur en hete oppervlakken.
Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Voorkom lozing in het milieu.
Koel bewaren.
Afvoeren als chemisch afval.

Fabrikant
Orphi Farma BV
Ameroever 69
4926 ED Lage Zwaluwe